Essay Rubrik

 

1.

Kisi-kisi Intrument Soal Essay dan Rubrik 1.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan hardware? 2.

Sebutkan 7 jenis perangkat keras penyusun jaringan internet? 3.

Jelaskan fungsi dari NIC (Network Interface Cards)? 4.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan HUB? 5.

Jelaskan fungsi dari repeaters pada jaringan? 6.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan modem? 7.

Jelaskan fungsi dari acces point? 8.

Sebutkan 3 jenis kabel yang bisa digunakan untuk membangun jaringan? 9.

Sebutkan 5 Kelebihan dari kabel fiber optic? 10.

Sebutkan 5 jenis topologi jaringan yang ada? Rubrik penilaian Butir soal Kriteria Jawaban Skor 1 Hardware adalah perangkat keras computer yang bisa dilihat, diraba dan disentuh dan merupakan benda nyata dengan bentuk tertentu 5 Hardware adalah perangkat keras computer yang bisa dilihat, diraba 4 Hardware adalah perangkat keras penyusun komputer 3 Hardware adalah bagian dari komputer 2

 No Kompetensi Dasar Indikator Ranah Butir soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 1 Menjelaskan  berbagai perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses internet 1.

Menjelaskan pengertian hardware

1 2.

Menyebutkan macam dan fungsi perangkat keras untuk akses internet

2,3,5,7 3.

Menjelaskan pengertian komponen-komponen  penyusun jaringan 4,6,8,9 4.

Menyebutkan macam-macam topologi  jaringan 10

I bogen beskrives kravene til hver enkelt af opgavetyperne, litterær artikel, kronik og essay, og der gives vejledninger i, hvordan I kan gøre, når I skal skrive en litterær artikel, kronik eller et essay.

Bogen giver en række anskuelige overblik og anvisninger, der kan fungere som de byggeklodser, som I fra starten af 1.g og de efterfølgende studieår skal gøre mere og mere brug af.

Bogens tre hovedkapitler om opgavetyperne indeholder opgaveforslag lige fra små og enkle opgaver frem til mere komplekse opgaver, der ligner de tre eksamensgenrer.

I bogens hovedkapitler er fagets tre hovedområder: litteratur, sprog og medier brugt således, at den litterære artikel tager afsæt i en litterær tekst, kronikken tager afsæt i en medietekst, og essayet tager afsæt i en tekst om sprog.

Hovedområderne kan også bruges på andre måder inden for opgavegenrerne, hvilket vi viser i kapitlet Tre i én-opgaver, hvor pointen er, at den samme tekst kan danne grundlag for alle tre opgavetyper. Denne model har vi selv har haft glæde af at bruge sammen med vores elever, fordi den gør det helt klart, at der i den såkaldte førskrivning altid skal arbejdes med materialet på stort set den samme analyserende måde, uanset hvilken opgave du har tænkt dig at skrive.

Categories: 1

0 Replies to “Essay Rubrik”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *