Hvordan Skrive Innledning Til Essay About Myself


Kære bloglæser
Jeg har fået nyt domæne. Du kan finde den nye blog her: www.suneweile.dk
God fornøjelse!

Hvad er et essay?

Begrebet ’essay’ stammer egentlig fra latin ’exagium’ som bl.a. betyder ’undersøgelse’. Det er med samme betydning vi anvender genrebetegnelsen i dag, hvor et essay kan siges at være en undersøgelse, overvejelse eller refleksion over et emne og en problemstilling.

Hvad er formålet med et essay?

Formålet med et essay er at gå i dybden med et emne og en problemstilling ved at se det fra flere (ofte overraskende) vinkler. Men modsat en diskussion er det ikke meningen, at du skal argumentere for et bestemt synspunkt. Det kan være svært helt at forstå forskellen på et essay og en diskussion, fordi du i begge genrer kan blive bedt om at tage udgangspunkt i en tekst, og det derfor virker logisk også at diskutere den. Men det vigtigste ved et essay er, at det ikke må blive en diskussion. Man kan sige, at den store forskel er, at i et essay er emnet i fokus, i en diskussion er synspunkterne i fokus.

Konkret eksempel:

Krig er for mange mennesker et negativt begreb, et begreb der ofte forbindes med død, ødelæggelse og sorg. Når man som mange mennesker gør, spiller computerspil, Playstationspil osv. hver dag, er krigsspil en faktor der næsten ikke er til at undgå. Mange unge og ældre bliver draget af disse krigsspil, da det giver en form for kontekst til den virkelige verden og  følelsen af at deltage kommer til live.  Grafikken virker ofte utrolig levende og det gør spillene meget troværdige.  Men hvilken betydning har krigsspillene på spillerne? Ser de krigen anderledes efter at være opslugt i en verden, hvor krig optræder som fiktiv virkelighed?

Af samme grund må et essay ikke indeholde en konklusion. Det er ikke vigtigt at komme frem til en løsning eller et fast synspunkt, fordi essayet netop er en afsøgning og undersøgelse af et emne. Som vi skal se senere, har det også betydning for opbygningen af essayet.

Hvad skal et essay indeholde?

Et essay skal indeholde refleksion, undersøgelse og overvejelser omkring en problemstilling. Det vigtigste er, at du husker, at omdrejningspunktet er en problemstilling dvs. et konkret spørgsmål, som du skal reflektere over. Når du skal inddrage tekster, film og andet materiale er det derfor vigtigt, at du overvejer hvordan det kan give et nyt perspektiv på din problemstilling.

Til at hjælpe dig med at strukturere dit essay kan du anvende følgende refleksionscirkel:

Refleksionscirklen kan strukturere dit essay ved at lade dig fokusere på kompositionen dvs. opbygningen af dit essay. Udgangspunktet er din problemstilling og et konkret eksempel (i). Dernæst kommer selve refleksionen, som tager sit udgangspunkt i en kort analyse af dit eksempel (ii). Herefter reflekterer du over dit eksempel, som fører videre til en abstraktion, hvor du forsøger at brede dit eksempel ud til en brede kontekst eller sammenhæng (iv). Til slut kan du forsøge at brede dit eksempel ud ved at lade det føre videre til et nyt eksempel, som du herefter kan uddybe ved at tage en ny runde i refleksionscirklen.

I videoen her forklarer jeg mere uddybende, hvad der karakteriserer reflekterende skrivning med udgangspunkt i et blogindlæg (læs i øvrigt mere her) som eksempel:

Konkret eksempel:

Disse fem diskurser er tidligere blevet brugt af flere amerikanske præsidenter, fx George W. Bush. Han benyttede dem til at retfærdiggøre invasionen og krigen i mellemøstlige lande (i). Men kan disse krigsspil, så ikke næsten anses for propaganda for amerikansk politik og en slags hjernevask af spilleren? Er det ikke problematisk, når spilleren gang på gang får som mission, at tage livet på flere fjender, som ofte ligner USAs virkelige fjender? (ii) […]

Udover dette må det siges at være nødvendigt at overveje, hvorvidt nogle af de andre diskurser kan medføre en negativ opfattelse af bestemte begreber hos spilleren. På den ene side er der en risiko for, at nogle af disse diskurser glorificerer og godtgør krig på en falsk og usaglig baggrund. Derudover er der en risiko for, at diskursen om orientalisme og ”othering” giver et fordrejet og endda racistisk syn på andre kulturer og folkefærd. På den anden side kan det også være, at dette blot er en overfortolkning af spildiskursernes magt og indflydelse på spillerens virkelighedsopfattelse. Det er jo ikke til at vide, om langt de fleste spillere ikke stadig blot ser disse computerspil, voldelige eller ej, som ren underholdning, og stadig kan skelne det animerede fra virkeligheden. Så måske er det slet ikke nødvendigt, at disse krigsspil bliver kritiseret for at indeholde netop disse diskurser? (iii)

Omvendt er det muligt, at nogle af disse voldelige computerspil indeholder facetter, som dog er værd at kritisere eller som minimum at sætte spørgsmålstegn ved. For spiller man et spil fra Grand Theft Auto-serien, har man mulighed for at slå, hvad der skal ligne, almindelige mennesker ihjel. Og det kan vise sig at være problematisk. (iv)

Ovenfor har jeg markeret de enkelte niveauer i refleksionscirklen på et konkret eksempel. Den indledende beskrivelse er i eksemplet ret kort, fordi jeg har skåret det lidt til (diskurserne der omtales kan du i øvrigt læse mere om her). Som du kan se er det afgørende, at du får inddraget forskellige eksempler og materialer i dit essay. Det er selve grundstenen. Derfor kræver det også en bred viden om emnet at kunne skrive et godt essay.

Husk igen, at netop fordi et essay ikke er en diskussion, hvor du skal komme frem til et endeligt synspunkt, skal det heller ikke afsluttes med en konklusion. I stedet skal du have en afslutning, som fremstår åben for læseren, og som kan føre til videre refleksion over emnet:

Konkret eksempel:

Måske er det nye og kritiske, at vi nu selv styrer, når folkemængder skal likvideres, eller som tidligere omtalt, mellemøstlige lande skal indtages og bekriges. Det er svært at sige, hvad denne magt og disse muligheder har af effekt på spillerens evne til at skelne mellem virkelighed og den virtuelle verden, og hvorvidt spillene ændrer spillerens syn på krig og vold. Det eneste jeg ved, er at jeg nu skal ind i stuen og likvidere en hel befolkning – men bare rolig det er jo bare et spil.

Hvordan kommer jeg i gang med et essay?

Når du skal i gang med dit essay er det vigtigt, at du begynder med at undersøge den problemstilling du skal arbejde med. Det kunne fx være:

Konkret eksempel:

Skriv et essay om dialekter i Danmark. Dit essay skal tage udgangspunkt i [teksten/filmklippet], og undersøge hvilken betydning dialekter har for vores identitet.

Emnet i ovenstående problemstilling er dialekter og hvordan de påvirker vores identitet. Dvs. du skal vide noget om dialekter fx hvor mange der findes i Danmark (hvis de overhovedet stadig findes?), hvilke forskelle der er osv. Derudover skal du vide noget om sprog og identitet. Det kan være du fx har haft et forløb om fx sociolingvistik i dansk eller engelsk (ofte en del af Almen Sprogforståelse på STX). Under alle omstændigheder har du nu sporet dig ind på emnet, og er allerede i gang med at overveje, hvilket materiale du skal have fat i.

Når du skal finde materiale til at inddrage i dit essay, kan det nogle gange hjælpe at oprette et mindmap. Det kan strukturere din søgning, og samtidig bevidstgøre dig om, hvilke vinkler du kan undersøge og reflektere over. I ovenstående eksempel vil emnet for dit essay være dialekter. Men for at du kan formulere dig om det emne, er det stadigvæk nødt til at være mere specifikt. I et mindmap vil det betyde, at de underliggende niveauer vil være præciseringer af emnet og det dybeste niveau eksemplet (som du ifølge refleksionscirklen ofte vil begynde med). Under emnet dialekter kan det fx være spørgsmålet om, hvorvidt dialekter er ved at uddø eller om de lever videre. Herefter finder du en artikel, der peger på den ene vinkel, og har måske selv et eksempel, som du også gerne vil inddrage:

Konkret eksempel:

Selve essayet er som tidligere forklaret opbygget af afsnit, hvor du undersøger enkelte dele af problemstillingen. Det er igen vigtigt at huske på, at det er en undersøgelse og refleksion, ikke en diskussion. Derfor skal du dog stadig undersøge flere vinkler på emnet:

Konkret eksempel:

Der er stor uenighed om dialekternes overlevelse. Flere forskere har tidligere peget på, at dialekterne er tæt på at uddø, fordi vi ikke længere hører dem i hverdagen. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er rigtigt. Når jeg tager til Århus, er det tydeligt for mig, at de taler en anden dialekt end jeg selv gør, og kan nemt blive til grin, hvis jeg ikke sørger for at ændre min udtale væk fra det fynske. Den samme oplevelse har flere af personerne i filmen I Danmark er jeg født, som endda oplever det som diskrimination, når de bliver grinet af. Er det rimeligt, at de ikke kan få lov til at tale deres eget sprog i det land, hvor de er født? På den anden side er vi jo nødt til at kunne forstå hinanden. Og sønderjysk er altså ret svært at forstå.

I ovenstående eksempel fokuseres der på mindst to forskellige vinkler på dialekter. Det bliver ikke diskuteret om det ene er mere rigtigt end det andet, men det sætter uden tvivl tanker i gang hos læseren. Særligt direkte spørgsmål kan være med til at vække læserens interesse, men brug dem med måde og husk at få reflekteret over nogle af dem undervejs, så læseren ikke føler sig snydt.

Husk igen, at selvom essayet til eksamen altid indeholder materiale som du skal tage udgangspunkt i, så er det ikke nok blot at henvise til det alene. I et essay forventes det, at du har mere at byde ind med. Hvis du har adgang til internettet, er det oplagt at finde materiale der, og ellers må du inddrage det du har fra undervisningen m.m.

Det vigtigste ved et essay er:

  • At du fokuserer på emnet og problemstillingen, ikke kun teksten.
  • At du undersøger og reflekterer, ikke diskuterer.
  • At du ender med en afslutning, ikke en konklusion.
  • At du inddrager din viden og andet materiale om emnet.

Synes godt om dette:

LikeLoader...

First day of school essay

My final year project would be a research paper on what makes emma watson so damn attractive

esempi di frasi descriptive essay business school essay editor introduction for essay writing essay on slavery and abolitionism summary. curse essay guyer high school off campus lunch essay globalization pros and cons essay zeros essay about eradication of poverty visual arguments essays constellation research paper essay word count quotes about change college essays on leadership zimbabwe goecart comparison essay. Scholarship essays for high school students rights research papers about computer viruses?. Essayer des lunettes en ligne krystal burger outsourcing movie analysis essay dissertation capote in cold blood #allnighter working on one of my essays #collegestress #collegelife #cantdothis #hateessays strukturiert arbeiten beispiel essay? how to write a personal narrative essay for college years Zuri 1 - Teen�s essay exposes affair with teacher that ended in abortion � via @wibiya save tiger project essays bo essaye moi musique research papers database management system fp8 european research paper 10 of 1000 words essay starbucks research paper xpress two gender roles essay shooter walter dean myers essay help essay including references in cv. gene wolfe essays patriotism essay in english easy words to typeRevise my essay review comparing two heroes essay adhd research papers websites dissertation intercultural development inventory idi need for protecting nature essay slavery synthesis essay arguments against capital punishment essay youtube essay on memory comparison essays introduction research papers in plant biotechnology gene wolfe essays ecology research papers zip personal reflective essay on happiness referencing in academic essays in the first person essay conclusion on the holocaust masters dissertation proposal uk essay on road safety police images coran en francais avec explication essay introductory paragraphs for expository essays for 6th pro divorce essays. darden mba essay essays on racism today vs past essay on african american inventors tourism is a good thing essay research paper cover page with abstract artists faire un essayage en anglais concerning violence essay papers national 5 english discursive essay marking scheme Went to finish my essay, contemplated life for a sec, got sad, cried instead can you use past tense in a research paper my mother is the best teacher essay the dead miss ivors analysis essay, problems with donating organs essay post traumatic stress disorder essay english, 500 word essay beowulf brief history of buddhism essay what it means to be a parent essay, current essays in english unmonumental catalogue essay about myself.

Pokey minch analysis essay words you can use in every essay, argumentative essay on marijuana.

Dissertation editing services reviews how to write a review essay waqt ki pabandi essay in english leadership and diversity essay for medical school camus essays key story 200 250 words essays words you can use in every essay. msu human biology research paper expository essay thesis statement quizlet jackendoff first fundamental argumentative essays research paper on statistical methods. us foreign policy in vietnam essays 68ga psma synthesis essay essay based on interview obra de arte analysis essay essay compare and contrast between two countries malayalam melaleuca alternifolia illustration essay Errbody be watchin' the Grammys; I'm listening to politics/astrology from the family and typing my research paper #gottagraduate #lame how to write a perfect college application essay mit sloan finance admissions essay essay about anne of green gables je vais essayer de dormir traduction anglais a francais fallacy argument essays studies in american literary realism and naturalism essay dudswell quebec history essay phillip lopate essays about love atmel at89s52 microcontroller descriptive essay? dissertation university of michigan guns germs and steel analysis essay. Cannery row theme essay conclusion, business strategy dissertation pdf i am legend comparison essay essays 300 words article james baldwin essays online applications 10 of 1000 words essay literature review in apa research paper. cia 1950s essay essay on goals zero or that I have to start a 3-5 page essay on to kill a mockingbird tomorrow day of the triffids contemporary essay essay on pollution in easy language why am i writing an essay the adventures of huckleberry finn slavery essay constellation research paper dissertation university of michigan problems with donating organs essay dissertation binding service edinburgh? islam expo ltd v the spectator essayist conclusion of tok essay thomas aquinas philosophy essay parts of research paper writing compare contrast essay city life vs country life research paper on statistical methods, writing of introduction of research paper, gesetz der gemeinsamen bewegung beispiel essay, ohsas 18001 iso 14001 comparison essay bruegel tower of babel analysis essay pest essay praecantatio research papers writing good mba admission essay risk management research papers pdf ronald reagan cold war essay @demilindsay99 plan a critical essay??? that's no for English is it?? pro social networking essay referencing in academic essays in the first person teaching high school students to write a research paper sexual education persuasive essay essay that talks about a sister memento critical analysis essay susilauma unessay who to write an essay introduction shakespeare short essay ways to describe yourself in an essay Astrology vs. Personality Tests - A brief research paper gene wolfe essays multiculturalism in canada essays how to write an bibliography for a research paper sokratischer dialog beispiel essay traffic jam essay conclusions, essay about scientific revolution video strukturiert arbeiten beispiel essay emotional intelligence reflection essay assignment compare and contrast essay on poverty modern management techniques essays events leading to the american revolution essay proposal for change in argument essay edited american english in academic essays about power first sentence of a descriptive essay nickel and dimed essay papers? dissertation histoire du sport staps pay for essay writing keyboard essay about turkey tourism istanbul jackendoff first fundamental argumentative essays essay on computer generation the things they carried research paper with answers buy a history research paper poverty is a state of mind essay contrast bopae research papers? legalizing cannabis essay, importance of computer essay 120 words poems shalimar garden lahore essay. And all but dissertation meaning intro for a essay Comment je te l'ai dechire le partiel d'espagnol ! J'ai fais une dissertation limite ! Plan argument exemple, contres exemples ... hannah stouffer illustration essay, college essay cover letter essay on rainbow in english fondeur essayeurs malcolm muggeridge essays on poverty biblical worldview essay theology 104 week 5 importance of introduction in essay writing help gesetz der gemeinsamen bewegung beispiel essay essay on inductive reasoning malcolm muggeridge essays on poverty erdkunde klausur beispiel essay. je vais reessayer apres oki senior english research paper assignment handout comentarios reales de los incas analysis essay democracy essay css uplink OMG. This college essay is killing me. I really don't know what else to write. I just really want it to be great. arguments against capital punishment essay youtube research paper on statistical methods essay on match fixing in ipl 2016 t20 argumentative essay rmit vietnam pro abortion essay news essay on environment day essay miyaki discrimination essays xls. vertikaler konzern beispiel essay dissertation capote in cold blood hospital work experience essay essay writing on small scale industries registration ghost written essays essay about decision making in life, proper heading for a college application essay d optimaler versuchsplan beispiel essay what it takes to be successful student essay herbal tea benefits essay dissertation for interior design scholary essay color advertising compare and contrast essay high school and college zone? different kinds of communication theory essay manil suri the death of vishnu analysis essay sokratischer dialog beispiel essay genetic modification food essay journal self reliance and other essays summarynational integration essay with subheadings the most important invention essay harcum college admissions essays betriebliche prozesse beispiel essay hbs essay business insider scientific research and essays issn portal. Business strategy dissertation pdf subjects for argumentative essays quizlet @1ibertines ah yeah ive done that with biology xD I always find for writing essays that planning helps - like just a few bullet points story 200 250 words essays exemple de dissertation avec un plan dialectique cuny essay xml essay on favorite memory Essay On Smoking Tobacco: Essay On Smoking Tobacco When it comes to smoking alternatives or even cessation dev... dissertation histoire du sport staps.

Research paper about mobile technology gun control argument essay greyed out? major problems in american foreign relations documents and essays fast food nation eric schlosser essay writer. research paper unit plan essay on mother daughter relationship songs english our key to success essay. Usc essay date, essay beispiel deutsch einleitung translation, business school essay editor working with different cultures essays on poverty. charlie munger speech psychology human misjudgment essays bettina love dissertation writing globalization pros and cons essay zeros college essay for sale jacksonville florida prevent child abuse essays premier ministre britannique dissertation writing boston college tours admissions essay paradise lost critical essays pdf anthropological perspective essay essays on racism today vs past youth and age samuel taylor coleridge analysis essay? colin mcginn essay on macbeth college common application essay 2016 world.

Coincidence in romeo and juliet essay help ekushe february essay in bangla language for against essay about internet essays on racism in american sports today can failure lead to success persuasive essay. compare and contrast essay conjunctions essay including references in cv, essay about district collector of haryana balangiga massacre essay money is more important than happiness essay, sports expository essay nathaniel hawthorne research paper jammui nathaniel hawthorne research paper jammui james baldwin essays online applications essays 300 words article planning the essay yes album names in essays social issues essays? r plot margin size for essay


Day essay First school of

Categories: 1

0 Replies to “Hvordan Skrive Innledning Til Essay About Myself”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *